Workshops.

Category:
Photography. Education.

Grow Your Passion.

Do you want to grow your passion for photography? Are you interested in what working in the studio looks like and how outdoor sessions are created? Do you want to take your first steps in fashion photography or refine your own lighting and framing style? During the workshops, I provide practical knowledge thanks to which my works have been published by international photography magazines, including: Black+White Photography, Elléments, Kaltblut, National Geographic, Pump and have been awarded in the Prix de la Photographie Paris and Sony World Photography Awards competitions. You will walk with me all the way - starting from the perfect frame and ending with high-end photo processing. I will share with you 15 years of my experience in creating artistic, portrait and fashion photography as well as in retouching and post-production. I will adapt the level of knowledge provided to your individual needs (detailed workshop programs are sent by e-mail):

1. BASIC LEVEL: ABC of SLR Photography.
I will show you how to fully use the potential of the camera and teach you how to work with a professional model. This preparation will allow you to easily create valuable portrait photography. The acquired knowledge can also be used to organize wedding and event sessions or create photo material for bloggers and influencers.

2. ADVANCED LEVEL: Emotional Portrait - The Power of Simplicity.
You will learn how to bring out the emotions of the person being photographed and how to best show them in a perfectly lit frame - in studio or natural light. You will understand why in photography "less is more" and how editorial fashion photography differs from artistic portraits or commercial and beauty photography. If necessary, the program can be extended to include basic-level workshop topics.

3. PHOTO RETOUCHING AND POST-PRODUCTION:
How to create a Digital Work of Art from a raw frame.

The workshops are intended for people who would like to use photo editing software more effectively and creatively. Meeting with me will enable you to create your own post-production style, which has a huge impact on a unique, individual artistic message.

I organize and participate in group workshops throughout Poland, also abroad. Do you want to meet with me at individual workshops at your home or another place of your choice? No problem - I organize individual off-site workshops. Do you have any questions? Do you want to book a date? Please, write:


info@tomekjankowski.net

Chcesz rozwijać fotograficzną pasję? Interesuje Cię to jak wygląda praca w studio i jak tworzy się sesje plenerowe? Chcesz postawić pierwsze kroki w fotografii modowej lub szlifować własny styl świecenia i kadrowania? Na warsztatach przekazuję praktyczną wiedzę, dzięki której moje prace były publikowane przez międzynarodowe magazyny fotograficzne, m.in.: Black+White Photography, Elléments, Kaltblut, National Geographic, Pump i były nagradzane w konkursach Prix de la Photographie Paris i Sony World Photography Awards. Przejdziesz ze mną całą drogę - zaczynając od perfekcyjnego kadru, a kończąc na high-endowej obróbce zdjęć. Podzielę się z Tobą 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu fotografii artystycznej, portretowej, modowej oraz w retuszu i postprodukcji. Dostosuję poziom przekazywanej wiedzy do Twoich indywidualnych potrzeb (szczegółowe programy warsztatów przesyłam na email):

1. POZIOM PODSTAWOWY: ABC Fotografowania Lustrzanką.
Pokażę Ci jak w pełni wykorzystać potencjał aparatu i nauczę pracy sesyjnej z profesjonalną modelką. Takie przygotowanie pozwoli Ci bez problemu tworzyć wartościową fotografię portretową. Zdobytą wiedzę będzie można również wykorzystać do organizacji sesji ślubnych, eventowych czy tworzenia materiału zdjęciowego dla blogerek/rów, influencerek/rów.

2. POZIOM ZAAWANSOWANY: Portret Emocjonalny - Siła Prostoty Przekazu.
Dowiesz się jak wydobyć z fotografowanej osoby emocje i jak najlepiej pokazać je w perfekcyjnie oświetlonym kadrze - w świetle studyjnym lub naturalnym. Zrozumiesz dlaczego w fotografii często ''mniej znaczy więcej'' i czym różni się edytorialna fotografia mody od portretu artystycznego czy komercyjnej fotografii typu beauty. W razie potrzeby program może być rozszerzony o zagadnienia warsztatów z poziomu podstawowego.

3. RETUSZ I POSTPRODUKCJA FOTOGRAFII:
Jak z surowego kadru stworzyć Cyfrowe Dzieło Sztuki.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chciałyby bardziej efektywnie i twórczo wykorzystywać oprogramowanie do obróbki zdjęć. Spotkanie ze mną umożliwi Ci stworzenie własnego stylu postprodukcji, który ma ogromny wpływ na unikalny, indywidualny przekaz artystyczny.

Organizuję i uczestniczę w warsztatach grupowych w całej Polsce, również za granicą. Chcesz spotkać się ze mną na warsztatach indywidualnych u Ciebie w domu lub innym, wybranym wspólnie miejscu? Nie ma problemu - organizuję indywidualne warsztaty wyjazdowe. Masz pytania? Chcesz zarezerwować termin? Napisz do mnie:


info@tomekjankowski.net

/ Page Top