B Album.

Category:
Photography. Excerpts.

An Imaginary Journey.

B Album is an imaginary journey through one year of life of emerging model, Basia Szkaluba (former IMG Models, New York). My aim was to create an album of simple, straightforward photography. You won't find here any designer rags, stylized hair or make-up. Just pure, raw beauty of Basia. Every month of the year, I was meeting Basia at exactly same place - a lakeshore, not far away from the place where she lived. We wanted to create a sensation of passing time and changing of seasons. Additionally, we did a number of side-sessions, when we felt the need to save the moment. The year passed... and B Album emerged. A unique photographic tale, based on emotions and awareness of surrounding environment. Here are the excerpts of the entire project.

B Album to podróż wyobraźni przez jeden rok z życia rozpoczynającej karierę modelki Basi Szkałuby (pracującej dla IMG Models, New York). Moim celem było stworzenie albumu prostej, czytelnej fotografii. Nie znajdziecie w nim markowych ubrań, stylizowanych fryzur czy make-upu. Tylko czystą, surową urodę Basi. Każdego miesiąca roku spotykałem się z Basią dokładnie w tym samym miejscu - nad brzegiem jeziora, niedaleko miejsca, w którym mieszkała. Chcieliśmy wspólnie stworzyć obrazy upływającego czasu i zmian pór roku. W międzyczasie wykonaliśmy również kilka sesji nie związanych bezpośrednio z projektem. Minął rok... i powstał B Album. Unikalna fotograficzna opowieść o emocjach i interakcji z otoczeniem. Oto fragmenty całego projektu.

/ Page Top