WARSZTATY / WORKSHOPS

Rozwijaj Swoją Pasję / Grow Your Passion

Chcesz rozwijać swoją fotograficzną pasję? Interesuje Cię to jak wygląda praca w prawdziwym studio i jak tworzy się sesje plenerowe? Na warsztatach przekazuję praktyczną wiedzę, której nie da Ci żadna książka czy internetowe poradniki. Dowiesz się jak budować własne portfolio i jak pracować z profesjonalnymi modelkami i modelami. Doradzę Ci jak optymalnie posługiwać się światłem studyjnym i naturalnym. Jak dobrać niezawodny sprzęt i przy okazji nie zrujnować się finansowo. Wyjaśnię krok po kroku jak budować własny styl w fotografii - zaczynając od perfekcyjnego kadru, a kończąc na profesjonalnej obróbce zdjęć. Wybierz opcję, która Cię interesuje (szczegółowy program warsztatów przesyłam na emaila):

1. POZIOM PODSTAWOWY: ABC Fotografowania Lustrzanką.
Warsztaty przeznaczone dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią. Pokażę Ci jak w pełni wykorzystać potencjał lustrzanki, zapoznam z przykładami dobrej fotografii i nauczę pracy sesyjnej z profesjonalną modelką.

2. POZIOM ZAAWANSOWANY: Portret Emocjonalny - Siła Prostoty Przekazu.
Warsztaty przeznaczone są dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności i poszukujących własnego stylu w fotografii. Dowiesz się jak wydobyć z fotografowanej osoby emocje i jak najlepiej pokazać je w subtelnie oświetlonym kadrze.

3. RETUSZ I POSTPRODUKCJA FOTOGRAFII: Jak z surowego kadru stworzyć Cyfrowe Dzieło Sztuki.
Warsztaty przeznaczone są dla wymagających fotografów, którzy chcieliby bardziej efektywnie, twórczo i kreatywnie wykorzystywać posiadane narzędzia do obróbki zdjęć.

Organizuję i uczestniczę w warsztatach grupowych w całej Polsce, również za granicą. Chcesz spotkać się ze mną na warsztatach indywidualnych u Ciebie w domu lub innym, wybranym wspólnie miejscu? Nie ma problemu - organizuję indywidualne warsztaty wyjazdowe. Masz pytania? Chcesz zarezerwować termin? Napisz do mnie:

info@tomekjankowski.net

Do you want to grow your passion for photography? Are you interested in photo studio workflow and outdoor shootings? During the workshops I'll give you practical knowledge, which can't be find in any book or internet guide. You will learn how to build a portfolio and how to work with professional models. I'll advise how to optimally use studio and outdoor light. How to choose reliable equipment and not go broke in the same time. I will explain step by step how to emerge your photography style - starting with perfect shot and ending on professional retouch. Choose the option you're interested in (I'll send detailed workshops program on your email):

1. BASIC LEVEL: ABC of Photoshooting.
Workshops designed for people starting their photography adventure. I will show you how to fully use your DSLR potential, review examples of good photography and teach you session work with professional model.

2. ADVANCED LEVEL: Emotional Portrait - The Power of Simplicity.
Workshops designed for people who want to further develop their photographic skills and search for their personal style. You will learn how to extract true emotions from your model and how to perfectly show them with subtle light.

3. RETOUCH AND PHOTOGRAPHY POSTPRODUCTION: How to create Digital Work of Art from raw image.
Workshops designed for demanding photographers who want to use their retouch tools in most effective and creative way.

I organize and take part in group workshops all over Poland, also abroad. Do you want to meet me on individual workshops at your home or another chosen place? No problem - I organize remote individual workshops. Do you have any questions or would like to book a workshop? Email me:

info@tomekjankowski.net